Đây là thông báo !
Facebook
Khuyến mãi
PayPal Đề nghị CEO Bitcoin Startup Làm Hội đồng quản trị-0
Người sáng lập trước đây của công ty ví kỹ thuật số Lemon Inc, được mua lại bởi LifeLock vào năm 2013, Casares sẽ tiếp tục khởi động Bitcoin khởi động an ninh Xapo, đã quyên góp được hơn $ 40 triệu trong hai vò ... Xem thêm >>
PayPal Đề nghị CEO Bitcoin Startup Làm Hội đồng quản trị-0
Giám đốc điều hành Xapo Wences Casares đã được bổ nhiệm vào ban giám đốc của PayPal, công ty thanh toán trực tuyến tiên phong công bố ngày hôm nay. ... Xem thêm >>
Tiền là gì? Bitcoin là loại tiền nào?-0
Tôi đã gặp khó khăn trong vài tháng qua để tìm cách giải thích một hiện tượng gọi là ủng hộ Bitcoin tối đa. Về cơ bản nó là một phong trào đang tập trung rất nhiều nỗ lực chủ yếu vào ủng hộ sự phát triển của Bi ... Xem thêm >>