Đây là thông báo !
Bạn muốn bán
Bạn muốn mua
Facebook
Liên hệ
Họ và Tên
Email
Số điện thoại
Nội dung
Thông tin liên hệ

Adamle@gmail.com

Thông tin mua bán Bitcoin

Giao dịch Bitcoint
Giao Dịch Mua Bitcoin
Tài khoản gửi (Vietcombank)
Tài khoản nhận (Ví BTC)
Số BTC cần mua
Họ và Tên
Email
Số điện thoại
Giao Dịch Bán Bitcoin
Tài khoản gửi (Ví BTC)
Tài khoản nhận (Vietcombank)
Số BTC cần bán
Họ và Tên
Email
Số điện thoại
Hướng dẫn giao dịch

Điền thông tin vào form mua hoặc bán, sau đó nhấn nút mua hoặc bán, chúng tôi sẽ liên hệ ngay sau khi nhận được thông tin từ khách hàng

Bình luận